Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Několik málo informací o vlastnostech kozího mléka

Bourání předsudků a mýtů...

Vlastnosti kozího mléka z hlediska zpracování

Specifická chuť kozího mléka            

Kozí mléko se používá jak k přímé konzumaci,tak i k výrobě široké škály sýrů a jiných výrobků. Právě pro výrobu kozích sýrů je specifická chuť kozího mléka žádoucí.Zákazník je ochoten zaplatit za takovýto sýr často i dvojnásobnou cenu, než za sýr z kravského mléka.

Naproti tomu pro přímou konzumaci je vhodné mléko bez typické příchuti-tedy pokud možno mléko čerstvé.Přičina specifické chuti kozího mléka není úplně objasněna.Musíme ale z našich zkušeností podoknout,že pokud je mléko získáváno za vhodných hygienických podmínek a od zvířat,která jsou krmena zdravě,je příchuť čerstě nadojeného kozího mléka téměř k nerozeznání od kravského...(mám vůni po mandlích)

Z výsledků výzkumu vyplývá,že typická "kozí" chuť mléka je způsobena komplexem chemických sloučenin a nikoliv kontaminací(znečištěním) mléka.Intenzita příchuti je v záporném vztahu k obsahu tuku,bílkovin a laktózy v mléce.Významné rozdíly existují jak mezi plemeny,tak i uvnitř plemen.Rovněž fáze laktace má vliv na tuto vlstnost kozího mléka,nepř.nižší intenzita příchuti je na začátku a na konci laktace.Intenzivní krmení s použitím většího množství jadrných krmiv může rovněž zvýšit nežádoucí příchuť mléka.Obecně však výživa ovlivňuje tuto vlastnost jen minimálně.Malé rozdíly byly nalezeny mezi kozami chovanými ve stáji a na pastvině.Obecně však výživa ovlivňuje tuto vlastnost jen minimálně.Ze všech dostupných poznatků lze učinit následující praktický závěr:Vyřazováním jedinců,kteří mají silnou nežádooucí příchuť mléka,lze v rámci stáda zlepšit jeho chuťové vlastnosti. A z vlastní zkušenosti můžeme povrdit rozdíly mezi chutí nadojeného mléka od koz velkých-tedy klasických a od koz kříženek,kterých mléko je daleko sladší a velice chutné...

Vliv kozího mléka na zdraví člověka

Kravské a kozí mléko jsou si svým složením podobné.Množství bílkovin v kozím a kravském mléce je téměř stejné.Kasein kozího mléka má více aminokyseliny glycinu,méně argininu a méně aminokyselin obsahujících síru,zvláště metioninu,než mléko kravské.Při studiu molekulární struktury bílkovin kozího mléka ve Francii se zjistilo,že nejen laktalbumin,ale i ostatní frakce proteinů kozího mléka se liší od bílkovinných frakcí kravského mléka.To je pravděpodobně důvod,proč děti,které nesnášejí výrobky z kravského mléka,dobře snášejí výrobky z mléka kozího...         

Z německých výzkumů vyplývá,že kozí mléko je lékem na nervovou soustavu,jeho pravidelná konzumace vede ke snížení nervozity,stresů a úzkostných stavů. Zlepšuje celkovou kondici,imunitní systém,onemocnění kůže,pozitivně působí při přecitlivění žaludečních a střevní stěny,napomáhá k vyléčení astmatu.Za látku,která má mít hlavní léčivý účinek,byl označen Ubichon 50.

Hovoří se o léčebných účincích kozího tuku při kloubních onemocněních.Na léčebných účincích se podílí kyseliny mléčná,esenciální volné aminokyseliny,kyselina orotová,citronová a lehce absorbovatelný mléčný tuk a bílkoviny,které společně s volnými aminokyselinami významně regulují vlhkost pleti.Tuk kozího mléka je bělejší a má méně karotenu(provitamínu A) než mléko kravské.Obsahuje více esenciálních mastných kyselin linoleové a arachidonové.Ty nedovede lidský organismus syntetizovat a je odkázán na přísun potravou.Kozí mléko má také větší procento mastných kyselin se středním a krátkým řetězcem.V poslední době se sleduje a ověřuje působení mastných kyselin omega 3 a jejich vliv na strážení krve v cévách(možná ochrana před infarktem). Snižují hladinu lipoproteinů s tím i riziko artiosklerózy a zlepšují imunitní ukazatele. Patrně preventivně působí i proti zhoubným nádorům.Ze studií je prokázáno,že kozy neonemocní žádnými rakovinnými nádory - podobně jako žraloci...

Anémie z kozího mléka (makrocytární hyperchronní megaloblastická anémie) byla pozorována u dětí vyživovaných kozím mlékem ve dvacátých a třicátých letech minulého století. I když největší rozdíl mezi kozím a kravským mlékem byl zjištěn u vitamínu B 12 a ne u kyseliny listové.Děti s touto  anémií reagují pohotověji na terapii kyselinou listovou než na vitamín B 12. Někteří autoři se proto domnívají,že spotřeba kyseliny listové vzrůstá u dětí s dietou tvořenou kozím mlékem a nízkým obsahem vitamínu B 12. Anémie z kozího mléka patří minulosti,protože byla vyvolávána mlékem od špatně živených koz  s nedostatkem zeleného krmiva (což se u nás rozhodně stát nemůže...) a u dětí,které byly podvyživené a opakovaně nemocné.

Výzkumy ve Velké Británii uvádějí, že asi 7,5 % dětí je alergických na kravské mléko,ale 60-70 % !!!!! z nich není alergických na kozí mléko....Tato zkutečnost přispěla k začátku výroby kojenecké  a dětské výživy na bázi sušeného kozího mléka.

První zkušenosti  s využitím kozího mléka v dětské výživě byly získány i u nás.V roce 1988 byla ve spolupráci s veterinárními lékaři, Svazem chovatelů koz a dětskými lékaři vypracována podrobná metodika podávání kozího mléka dětem alergickým na kravské mléko. Po vyšetření chovu byl vypracován seznam vhodných chovatelů, který mají k dispozici dětští lékaři. Rodiče alergických dětí, kteří projevili zájem o spolupráci, nakupovali mléko přímo od doporučených chovatelů...( že by již tehdy existoval prodej domácích produktů formou prodeje ze dvora...???) U dětí do 6 měsíců se mléko ředilo vodou pro kojence ( 2/3 mléka a 1/3 minerální vody), starším dětem se podávalo kozí mléko neředěné. U dětí s opakovanými průjmy, zácpou, zvracením, nočním neklidem, dermatitidami, následným opakováním infekcí dýchacích cest se kozí mléko podávalo až jeden rok. Klinické příznaky se rychle upravovaly, ustoupily trávící potíže i kožní vyrážky a zvýšila se celková odolnost dětí. Kojenci mléko dobře přijímali. Za předpokladu dobré dostupnosti kozího mléka je výhodou této diety rychlá příprava. Obtížná je však pro rodiče, kteří musí mléko dovážet a skladovat několik dní. Mléko se dá ale z našich zkušeností velmi dobře zamrazit a před podáváním převařit a následně běžně používat. Další nevýhodou je nedostupnost kozího mléka v jarních měsících ( kozenky jsou vysokobřezí a tutíž již nedojí ). Proto je důležité dořešit výrobu sušeného kozího mléka nebo výrobu kondenzovaného kozího mléka.

Je zajímavé, že nejde o první renesanci kozího mléka. Po kozím mléce byla již poptávka ve 20. a 30.letech  minulého století. Kozy téměř netrpěly onemocněním TBC , které se v té době často vyskytovalo u skotu. Jsou známy i případy lidí nemocných TBC, kteří se zcela uzdravili po dietě, v níž bylo zařazeno kozí mléko.

V poslední době se kozí mléko začíná využívat také v kosmetickém průmyslu, formou pleťových krémů,masek a výživných zábalů.Mléko se může používat i ve formě koupelí ( pokud jej tedy ovšem máme dostatek... )

Závěrem lze říci, že kozí mléko je cennou potravinou. Významné je jeho využití u dětí jako možnost alternativní výživy a u dospělých v oblasti  prevence ( protirakovinné faktory ). Bude záviset na rozvoji chovu koz a možnostech zpracování kozího mléka, zda náš jídelníček obohatí o další významnou ekologickou potravinu.

A ještě jedna moje osobní zkušenost:

kozí mléko velmi dobře supluje veškeré náhražky psího mléka....Z vlastní zkušenosti jej mohu doporučit při dokrmování štěňat a jako "zálivku" všech granulí pro psy.